Beleid

Missie

(de bestaansreden van de bibliotheek)

Het is onze missie om op een open en neutrale wijze alle mogelijke vormen van kennis, informatie en cultuur te verspreiden. We willen hierdoor iedereen de kans geven om uit te groeien tot een kritisch en erudiet burger, tot een homo universalis. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de persoon en de samenleving in haar geheel ten goede komt.

 

Visie

(de bibliotheek op langere termijn)

We streven ernaar om van de bibliotheek een echte plek voor kennis, informatie en cultuur te maken. De bib wordt een gezellige en aantrekkelijke ruimte. Ze wordt een plek waar mensen graag vertoeven, elkaar kunnen ontmoeten en professionele, open en neutrale ondersteuning krijgen bij het opzoeken van kennis, informatie en cultuur. De ondersteuning werkt hierbij drempelverlagend. De ruimte bevindt zich zowel in de fysieke, als in de digitale wereld.

De bibliotheek zet zich bewust in voor mensen die wat moeilijker toegang hebben tot die kennis, informatie en cultuur. Daarom ontwikkelt zij activiteiten voor specifieke doelgroepen.

De bibliotheek vertrekt bij al haar activiteiten vanuit de lokale en bovenlokale noden en vanuit de vragen van haar gebruikers, vrijwilligers en partners. Via een verstandige en realistische samenwerking en goede afspraken met al deze belanghebbenden komen we tot kwalitatief hoogstaande verwezenlijkingen.

De bibliotheek waakt erover dat alle belanghebbenden d.m.v. participatieve processen bij haar beleid en bij haar projecten betrokken worden.

 

Wil U meer lezen over het beleid van de bibliotheek, download dan het Beleidsplan.

Dit alles gebeurt binnen een kader van kritisch evaluatie en doordacht beleid dat leidt tot weloverwogen keuzes.Missie
(de bestaansreden van de bibliotheek)
Het is onze missie om op een open en neutrale wijze alle mogelijke vormen van kennis, informatie en cultuur te verspreiden. We willen hierdoor iedereen de kans geven om uit te groeien tot een kritisch en erudiet burger, tot een homo universalis. Wij zijn ervan overtuigd
Bib SLW – BBP 2015-2020 – blz. 2/7
dat dit de persoon en de samenleving in haar geheel ten goede komt.
Visie
(de bibliotheek op langere termijn)
We streven ernaar om van de bibliotheek een echte plek voor kennis, informatie en cultuur te maken. De bib wordt een gezellige en aantrekkelijke ruimte. Ze wordt een plek waar mensen graag vertoeven, elkaar kunnen ontmoeten en professionele, open en neutrale ondersteuning krijgen bij het opzoeken van kennis, informatie en cultuur. De ondersteuning werkt hierbij drempelverlagend. De ruimte bevindt zich zowel in de fysieke, als in de digitale wereld.
De bibliotheek zet zich bewust in voor mensen die wat moeilijker toegang hebben tot die kennis, informatie en cultuur. Daarom ontwikkelt zij activiteiten voor specifieke doelgroepen. De bibliotheek vertrekt bij al haar activiteiten vanuit de lokale en bovenlokale noden en vanuit de vragen van haar gebruikers, vrijwilligers en partners. Via een verstandige en realistische samenwerking en goede afspraken met al deze belanghebbenden komen we tot kwalitatief hoogstaande verwezenlijkingen.
De bibliotheek waakt erover dat alle belanghebbenden d.m.v. participatieve processen bij haar beleid en bij haar projecten betrokken worden.
Dit alles gebeurt binnen een kader van kritisch evaluatie en doordacht beleid dat leidt tot weloverwogen keuzes.
Bijlages: 
application/pdf icon135.08 KBBeleidsplan