Geannuleerd | Poetry meets Jazz

Poezië en jazz - de perfecte combo! Joke Van Leeuwen, Peter Verhelst en Marc Van den Hoof zorgen voor de woorden en gitarist Hendrik Braeckman voor de klanken.

3 tekstballonnen.png
(c) Brian Stewart.png
Copyright Brian Stewart