Samen nadenken over de bib van morgen

De bibliotheekraad adviseert de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen over het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek. De bibraad heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement,...) en in het bijzonder over de beleidsplanning van de bibliotheek. 

Het beheersorgaan is samengesteld volgens formule 9, c) van het Cultuurpact en bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers en deskundigen.

De schepen van de bibliotheek neemt als waarnemend lid met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van bibraad. 

Er zijn maximaal 3 bijeenkomst per jaar. 

Bibraad